Oppsett Epost på iPhone/iPad

You are here:
Estimated reading time: 1 min

Slik setter du opp Apple iPhone eller iPad til å lese e-post med den innebygde mail-appen.

Gå inn i «Innstillinger», og velg deretter «Mail»:

Klikk på «Kontoer»:

 

Trykk på «Legg til konto»:

 

Velg kontotype «Annen»:

 

 

Klikk på «Legg til e-postkonto»:

 

 

Skriv inn ditt navn, din e-postadresse og passordet til din e-post brukerkonto, og trykk på «Neste»-knappen:

 

 

Velg så kontotype IMAP eller POP, og skriv inn vertsnavn for innkommende e-posttjener og ditt brukernavn. Vi anbefaler IMAP framfor POP. Dersom du har valgt IMAP skal vertsnavnet for innkommende e-posttjener være «h2.hm24.no». Dersom du har valgt POP skal vertsnavnet for innkommende e-posttjener fortsatt være «h2.hm24.no».

Vertsnavnet for utgående e-posttjener settes til «h2.hm24.no», og samme brukernavn og passord som for innkommende e-post må da skrives inn på nytt.

Trykk på «Neste»-knappen når du er ferdig.

 

 

NB: Selv om det står «Valgfritt» i feltene for brukernavn og passord på SMTP, MÅ disse fylles ut. Hvis du ikke gjør dette vil du ikke kunne sende epost fra telefonen/nettbrettet.

Velg E-post, og trykk på «Arkiver»:

 

 

 

Dersom du har problemer med å sende e-post kan du gå inn i innstillingene for e-post kontoen, velge «SMTP» under «utgående e-posttjener», og kontrollere at innstillingene for din primærtjener ligner på skjermbildet under:

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 11